home

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) ประชุมสัญจร ประจำเดือน กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)

      วันที่ 19 กันยายน 2561 นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 เป็นประธานการประชุมสัญจร ประจำเดือน กันยายน 2561 เพื่อ ติดตามผลการดำเนินงานของแขวงทางหลวงชนบทและหมวดบำรุงทางหลวงชนบท ในสังกัด โดยมีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท ผู้อำนวยการกลุ่ม/ส่วน และผู้อำนวยการหมวด บำรุงทางหลวงชนบทในสังกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)

วันที่ : 19 ก.ย. 2561 14:15

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศการบังคับใช้กฎหมาย (LDMS)

    วันที่ 18 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) พร้อมแขวงทางหลวงชนบทและหมวดบำรุงทางหลวงชนบท ในสังกัด เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศการบังคับใช้กฎหมาย (LDMS) ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)  

วันที่ : 18 ก.ย. 2561 11:45

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. ครั้งที่ 2/2561

     วันที่ 13 กันยายน 2561 นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 พร้อมคณะอนุกรรมการ (ส่วนภูมิภาค) ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. ครั้งที่ 2/2561 ของแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น โดยมีผอ.ขทช.ขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การตอนรับในการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช.

วันที่ : 13 ก.ย. 2561 15:45

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. ครั้งที่ 2/2561

    วันที่ 12 กันยายน 2561 นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 พร้อมคณะอนุกรรมการ (ส่วนภูมิภาค) ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. ครั้งที่ 2/2561 ของแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม  โดยมีผอ.ขทช.มหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การตอนรับในการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช.  

วันที่ : 12 ก.ย. 2561 18:15

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. ครั้งที่ 2/2561

     วันที่ 11 กันยายน 2561 นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 พร้อมคณะอนุกรรมการ (ส่วนภูมิภาค) ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. ครั้งที่ 2/2561 ของหมวดบำรุงทางหลวงชนบทอาจสามารถ โดยมีผอ.บทช.อาจสามารถ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การตอนรับในการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช.  

วันที่ : 12 ก.ย. 2561 02:00

ข่าวทั้งหมด
logo
สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 20 ส.ค. 2561 16:00

logo
สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่2 เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

     สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 01 ส.ค. 2561 17:00

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) ได้ทำการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

      วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ได้ทำการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)

วันที่ : 26 ก.ค. 2561 16:30

logo
สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

     สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 13 ก.ค. 2561 13:15

logo
เพลง "ช่อสะอาดต้านทุจริต"

เพลง "ช่อสะอาดต้านทุจริต"

เพลง "ช่อสะอาดต้านทุจริต" 10เพลง 

<<ดาวโหลด>>

 

วันที่ : 12 ก.ค. 2561 10:45

logo
วีดิโอ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย"

วีดิโอ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย"

วีดิโอ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย"   -คลิ๊ก-

 

 

วันที่ : 12 ก.ค. 2561 10:30

logo
สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) จัดกิจกรรมโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

 

วันที่ : 09 ก.ค. 2561 15:45

logo
สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 18 มิ.ย. 2561 14:15

logo
สื่อประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวงชนบท

สื่อประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวงชนบท

ไฟล์โปสเตอร์แบบที่ 1

ไฟล์โปสเตอร์แบบที่ 2

สปอร์ต ข้อมูลข่าวสาร

วันที่ : 17 พ.ค. 2561 13:30

logo
8 เส้นทางเลี่ยงฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

เส้นทางที่ 1

เส้นทางที่ 2

เส้นทางที่ 3 

เส้นทางที่ 4 

เส้นทางที่ 5 

เส้นทางที่ 6

เส้นทางที่ 7 

เส้นทางที่ 8 

วันที่ : 30 มี.ค. 2561 11:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

home