home

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) ร่วมรับฟังการประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบท เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณปี 2561 และปรึกษาหารือข้อราชการผ่านระบบ Video Conference

       วันที่ 17 สิงหาคม 2561 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ร่วมรับฟังการประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบท เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณปี 2561 และปรึกษาหารือข้อราชการผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)    

วันที่ : 17 ส.ค. 2561 15:15

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) ประชุมสัญจร ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ณ แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น

    วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 เป็นประธานการประชุมสัญจร ประจำเดือน สิงหาคม 2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแขวงทางหลวงชนบทและหมวดบำรุงทางหลวงชนบท ในสังกัด  โดยมีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท ผู้อำนวยการกลุ่ม/ส่วน และผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในสังกัด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น  

วันที่ : 15 ส.ค. 2561 11:45

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

     วันที่ 12 สิงหาคม 2561 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี นำข้าราชการและประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ : 12 ส.ค. 2561 16:15

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) เข้ารับการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง สำหรับกรมทางหลวงชนบท ระยะที่ 2

     วันที่ 8 สิงหาคม 2561 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) เข้ารับการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง สำหรับกรมทางหลวงชนบท ระยะที่ 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้อำนวยการส่วนบูรณะ และผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางของแขวงทางหลวงชนบท ในสังกัด สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องอบรม ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ : 09 ส.ค. 2561 18:00

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) เข้ารับการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ครั้งที่ 2 โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม

          วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายสุรเดช  เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 เป็นประธานเปิดการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ครั้งที่ 2 โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มที่ 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/ส่วน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท จาก สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) และสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี) เข้ารับการอบรมโดยมีคณะอาจารย์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร ณ ชั้น 3 ตึก 50 ปี วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

วันที่ : 02 ส.ค. 2561 12:15

ข่าวทั้งหมด
logo
สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 20 ส.ค. 2561 16:00

logo
สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่2 เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

     สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 01 ส.ค. 2561 17:00

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) ได้ทำการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

      วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ได้ทำการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)

วันที่ : 26 ก.ค. 2561 16:30

logo
สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

     สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 13 ก.ค. 2561 13:15

logo
เพลง "ช่อสะอาดต้านทุจริต"

เพลง "ช่อสะอาดต้านทุจริต"

เพลง "ช่อสะอาดต้านทุจริต" 10เพลง 

<<ดาวโหลด>>

 

วันที่ : 12 ก.ค. 2561 10:45

logo
วีดิโอ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย"

วีดิโอ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย"

วีดิโอ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย"   -คลิ๊ก-

 

 

วันที่ : 12 ก.ค. 2561 10:30

logo
สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) จัดกิจกรรมโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

 

วันที่ : 09 ก.ค. 2561 15:45

logo
สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 18 มิ.ย. 2561 14:15

logo
สื่อประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวงชนบท

สื่อประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวงชนบท

ไฟล์โปสเตอร์แบบที่ 1

ไฟล์โปสเตอร์แบบที่ 2

สปอร์ต ข้อมูลข่าวสาร

วันที่ : 17 พ.ค. 2561 13:30

logo
8 เส้นทางเลี่ยงฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

เส้นทางที่ 1

เส้นทางที่ 2

เส้นทางที่ 3 

เส้นทางที่ 4 

เส้นทางที่ 5 

เส้นทางที่ 6

เส้นทางที่ 7 

เส้นทางที่ 8 

วันที่ : 30 มี.ค. 2561 11:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

home