สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครรอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน     สำนักทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ได้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียด และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รายละเอียด     ผส.ทช.ที่ 6 และคณะ ร่วมมอบกระเช้าของขวัญให้ผู้บริหารกรมทางหลวงชนบท รายละเอียด     สำนักทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ได้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียด และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รายละเอียด     สำนักทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ได้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียด และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รายละเอียด     พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับฟังปัญหาด้านการขนส่งและจราจร รายละเอียด     ผส.ทช.ที่6 ได้ไปร่วมงานสวดอภิธรรมศพ คุณสำลี พรมเสนา รายละเอียด     ผส.ทช.ที่6 ได้ไปร่วมงานสวดอภิธรรมศพ คุณสำลี พรมเสนา รายละเอียด     ผส.ทช.ที่6ลงพื้นที่ตรวจรับงานในโครงการการบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก ครั้งที่ 1 รายละเอียด     ผส.ทช.ที่6 เป็นประธานเปิดอบรม ในหลักสูตร การออกแบบวงเวียนบนทางหลวงชนบท รุ่นที่ 2/2557 รายละเอียด    

ไดัจัดโครงการทัศนะศึกษา ดูงานนอกสถานที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ของทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) รายละเอียด

sites/drr6.drr.go.th/files/thdphaapaa_ekhaayaayaephn_cchanthburii_2.pdf

จังหวัด: 
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)