นายสุรพล ศรีเสาวชาติ วิศวการใหญ่กรมทางหลวงชนบท ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยการเดินทางบนทางหลวงชนบท รายละเอียด     สำนักทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ได้ออกตั้งด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุกที่บรรทุกหนักเกินกำหนด รายละเอียด     สำนักทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ร่วมรับพรวันสงกรานต์ รายละเอียด     สานักทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร “ด้านการควบคุมคุณภาพการก่อสร้างทางและสะพาน” รุ่นที่ 1/25 ละเอียด     สำนักทางหลวงชนบทที่ ๖ (ขอนแก่น) ประชุมและติดตามผลงานประจำเดือน ก.พ.และเดือน มี.ค. ๒๕๕๗ รายละเอียด     น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี มาตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และสินค้าเกษตร รายละเอียด     ผส.ทช.ที่ 6 ได้ทำบุญวันคล้ายวันเกิด ณ โรงเรียนคนตาบอดขอนแก่น รายละเอียด     สำนักทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ได้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียด โครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รายละเอียด     นายดรุณ แสงฉาย รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ได้มาตรวจเยี่ยมสำนักทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) รายละเอียด     ผส.ทช.ที่ 6 พาคณะเจ้าหน้าที่สำนักทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ไปทัศนะศึกษาดูงาน เขื่อนจุฬาภรณ์ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียด    

สำนักทางหลวงชนบทที่ ๖ (ขอนแก่น) ร่วมถวายพระพร 5ธันวามหาราช รายละเอียด

sites/drr6.drr.go.th/files/5_thanwaakhm_2556_0.pdf

จังหวัด: 
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)