ผส.ทช.ที่6ลงพื้นที่ตรวจรับงานในโครงการการบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก ครั้งที่ 1 รายละเอียด     ผส.ทช.ที่6 เป็นประธานเปิดอบรม ในหลักสูตร การออกแบบวงเวียนบนทางหลวงชนบท รุ่นที่ 2/2557 รายละเอียด     ผส.ทช.ที่6 ร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗     สำนักทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ได้รับอนุญาตจาก ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ให้ใช้พื้นที่ดินจำนวน 7 ไร่เศษ รายละเอียด     สำนักทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ร่วมพิธีถวายพวงมาลา วันปิยะมหาราช ประจำปี 2557 รายละเอียด     สำนักทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) จึงได้ทดลองทดสอบการทำงานโดยการปรับภูมิทัศน์ภายในสำนักงาน รายละเอียด     สำนักทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ได้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียด และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รายละเอียด     สำนักทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ได้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียด และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รายละเอียด     สำนักทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ได้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียด และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รายละเอียด     สำนักทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ได้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียด และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รายละเอียด    

สำนักทางหลวงชนบทที่ ๖ (ขอนแก่น) ร่วมถวายพระพร 5ธันวามหาราช รายละเอียด

sites/drr6.drr.go.th/files/5_thanwaakhm_2556_0.pdf

จังหวัด: 
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)