ผส.ทช.ที่ 6 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพงานบริการภาครัฐด้วยทัศนคติเชิงบวก" รุ่นที่ 2/2558     สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) จัดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สายบ้านสุวรรณภูมิ - บ้านตาหยวก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด     สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) จัดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สายแยกทางหลวง 215 - บ้านยานาง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด     สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) จัดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สายบ้านกู่กาสิงห์ - โพนเดื่อ     สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) จัดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สายแยกทางหลวง 215 - บ้านดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด     สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครรอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน     สำนักทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ได้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียด และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รายละเอียด     ผส.ทช.ที่ 6 และคณะ ร่วมมอบกระเช้าของขวัญให้ผู้บริหารกรมทางหลวงชนบท รายละเอียด     สำนักทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ได้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียด และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รายละเอียด     สำนักทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ได้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียด และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รายละเอียด    

สำนักทางหลวงชนบทที่ ๖ (ขอนแก่น) ร่วมถวายพระพร 5ธันวามหาราช รายละเอียด

sites/drr6.drr.go.th/files/5_thanwaakhm_2556_0.pdf

จังหวัด: 
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)