Menu
home
>>
สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) ร่วมกับสำนักฝึกอบรม ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม ด้านการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคางานทางและสะพาน รุ่นที่ 4/2563 “เรื่อง การจัดทำประมาณราคางานทางตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลางของกรมบัญชีกลางและการตรวจสอบค่า K”
      วันที่ 15 มกราคม 2563 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ร่วมกับสำนักฝึกอบรม ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม ด้านการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคางานทางและสะพาน รุ่นที่ 4/2563 “เรื่อง การจัดทำประมาณราคางานทางตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลางของกรมบัญชีกลางและการตรวจสอบค่า K” ระหว่างวันที่ 15 – 17 มกราคม 2563 โดยมีนายสมบูรณ์ กนกนภากูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 เป็นประธานในการเปิดอบรม พร้อมด้วยนายปิ่นทอง ถุงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด และเจ้าหน้าที่ อปท. เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

 

Scroll Up Skip to content