Menu
home
>>
สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ทางหลวงชนบท จัดเตรียมแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้ประชาชนช่วงวันหยุดยาว 4-7 ก.ย. 63 นี้ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ทางหลวงชนบท จัดเตรียมแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้ประชาชนช่วงวันหยุดยาว 4-7 ก.ย. 63 นี้
ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2563 ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ป้องกันและลดจำนวนอุบัติเหตุ รวมทั้งเสริมสร้าง ความเชื่อมั่นในการเดินทางให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)
นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 กำหนดให้วันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 เป็นจำนวน 2 วัน ทำให้มีวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่ 4-7 กันยายน 2563 ซึ่งอาจทำให้ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนาแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ ทช.ได้เตรียมพร้อมให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชน โดย ทช.ได้จัดทำแผนรับมือ ดังนี้
– ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน/สะพาน ในความรับผิดชอบให้มีความสะดวกและปลอดภัยไร้หลุมบ่อ มีเครื่องหมายจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจรครบถ้วน
– ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 4-7 กันยายน 2563
– จัดชุดตรวจการณ์เฝ้าระวังอุบัติเหตุ อำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง เข้าช่วยเหลือเมื่อพบรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ โดยรูปแบบการดำเนินการให้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
– หน่วยงานที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงทางและสะพานตรวจสอบพื้นที่โครงการในความรับผิดชอบ พร้อมทั้งติดตั้งป้ายจราจร ป้ายเตือน ไฟสัญญาณ และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา
อย่างไรก็ตามประชาชนสามารถติดต่อสอบถามเส้นทางเลี่ยงของกรมทางหลวงชนบทหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.drr.go.th

 

อื่นๆ

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติการป้องกันไวรัส COVID-19 และขอส่งกำลังใจไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกท่าน #สู้ไปด้วยกัน ด้วย​ความห่วงใย​จาก… กรมทางหลวง​ชนบท​ “ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​”

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เรื่อง แนวทางการป้องกัน โควิด-19 ในสถานที่ทำงาน(office) ด้วย​ความห่วงใย​จาก… กรมทางหลวง​ชนบท​ “ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​”

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เรื่อง 👏💦ล้างมือ​ให้บ่อย​ใน​1วัน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส​ COVID​-19 ❤️ ด้วย​ความห่วงใย​จาก.​.. กรมทางหลวง​ชนบท​ ❤️ 💙💛 ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​ 💛💙

Scroll Up Skip to content