Menu
home
>>
สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติการป้องกันไวรัส COVID-19 และขอส่งกำลังใจไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกท่าน #สู้ไปด้วยกัน ด้วย​ความห่วงใย​จาก… กรมทางหลวง​ชนบท​ “ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​”
      สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 🏥 ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติการป้องกันไวรัส COVID-19 ☢️❤️ และขอส่งกำลังใจไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกท่าน#สู้ไปด้วยกัน
❤️ด้วย​ความห่วงใย​จาก… กรมทางหลวง​ชนบท​❤️
💛💙“ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​” 🚜

อื่นๆ

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เรื่อง กรมทางหลวงชนบท พร้อมรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เตรียมแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เรื่อง แนวทางการป้องกัน โควิด-19 ในสถานที่ทำงาน(office) ด้วย​ความห่วงใย​จาก… กรมทางหลวง​ชนบท​ “ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​”

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เรื่อง 👏💦ล้างมือ​ให้บ่อย​ใน​1วัน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส​ COVID​-19 ❤️ ด้วย​ความห่วงใย​จาก.​.. กรมทางหลวง​ชนบท​ ❤️ 💙💛 ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​ 💛💙

Scroll Up Skip to content