Menu
home
>>
สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง ชั้นที่ 4 ของ บริษัท ว.อมรชัยวิศวกรรม จำกัด ที่ได้ยื่นขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
        วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ส่วนเครื่องกล สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) และคลังจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง ชั้นที่ 4 ของ บริษัท ว.อมรชัยวิศวกรรม จำกัด ที่ได้ยื่นขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content