Menu
home
>>
สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและคาดการณ์การเบิกจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2564 ของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)
         วันที่ 14 มิถุนาย 2564 นายประจักษ์ รัตนมณี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ส่วน ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและคาดการณ์การเบิกจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2564 ของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ทั้งนี้ก่อนการประชุมได้มีการตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID – 19 ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกคน ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content