Menu
home
>>
สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและคาดการณ์การเบิกจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2564
   วันที่ 9 กรกฎาค 2564 นายประจักษ์ รัตนมณี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท ผู้อำนวยการกลุ่ม/ส่วน  ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและคาดการณ์การเบิกจ่ายประจำเดือน กรกฎาค 2564 ของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ขทช.และบทช. ในกำกับ ผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meetingห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content