Menu
home
>>
สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ของแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
     วันที่ 11 เมษายน 2565 นายประจักษ์ รัตนมณี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ส่วน ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ของแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม และมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน โดยมีนายสุพจน์ ถาไชยลา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อบำเพ็ญกุศลถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร

Scroll Up Skip to content