Menu
home
>>
เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนจังหวัดเลย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายประจักษ์ รัตนมณี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 พร้อม นายธันว์ สินธวาลัย ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา, นายลิขิต แก้วศิริ ผู้อำนวยการส่วนบูรณะ และนายทวีทรัพย์ สืบผาสุข ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน “ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566” (ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566) เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชน ณ แขวงทางหลวงชนบทเลย

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อบำเพ็ญกุศลถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร

Scroll Up Skip to content