Menu
home
>>
ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เรื่อง กรมทางหลวงชนบท พร้อมรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เตรียมแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติการป้องกันไวรัส COVID-19 และขอส่งกำลังใจไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกท่าน #สู้ไปด้วยกัน ด้วย​ความห่วงใย​จาก… กรมทางหลวง​ชนบท​ “ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​”

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) ขอเผยแพร่ผลงาน เรื่อง โครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ สายทาง รอ. 4043 แยกทางหลวงหมายเลข 2136 – สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

Scroll Up Skip to content